Kiedy konieczna jest rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego?

Jednym z najważniejszych elementów układu kostno-stawowego są stawy kolanowe. Umożliwiają poruszanie się, przenoszą spore obciążenia, a ich prawidłowa praca jest niezbędna, aby można było swobodnie się poruszać. Mocno eksploatowane są podatne na uszkodzenia. Bardzo częstym urazem stawu kolanowego, jest uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego. Odbudowuje się go w trakcie rekonstrukcji z wykorzystaniem laparoskopu, a pełne zdrowie pacjent odzyskuje po kilku miesiącach rehabilitacji.

Wskazania do zabiegu

Są nimi zwykle duże urazy kolan lub gwałtowne przeciążenia tych stawów, do których bardzo często dochodzi w trakcie uprawiania sportu. Paradoksalnie więc schorzenie to często dotyczy osób, które aktywnie dbają o zdrowie. Objawami uszkodzenia wiązadła są obrzęk i ból, oraz trudności w zginaniu czy prostowaniu kończyny. Czasami noga zostaje zupełnie unieruchomiona. Więcej o wskazaniach znajdziecie na https://www.sport-klinika.pl/zabiegi/zabiegi-operacyjne/rekonstrukcja-rewizyjna-ponowna-wiezadla-krzyzowego-przedniego-acl/. Koniecznie prosimy, żebyście się z tym zapoznali.

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego

Polega na wykonaniu dwóch lub trzech niewielkich nacięć, przez które za pomocą laparoskopu wykonuje się odbudowę więzadła. Mała inwazyjność tej techniki zapewnia szybki powrót do zdrowia oraz ogranicza ryzyko powikłań do minimum. Pacjent wraca do domu zwykle w ciągu tygodnia od wykonania zabiegu.

Rehabilitacja

Choć rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego jest operacją w pełnym znaczeniu tego słowa, powodzenie tej metody istotnie zależy od rehabilitacji po zabiegu.

Ważne jest uważne i dokładne wykonywanie zaleconych ćwiczeń, a także unikanie przeciążenia operowanego stawu. Powrót do pełnej sprawności trwa kilka miesięcy, podczas których dobrze jest regularnie kontrolować stan naprawianego kolana.