Jak działają igłofiltry?

Każdy sprzęt budowlany ma swoje przeznaczenie. Jeśli chodzi o igłofiltry, to one przede wszystkim będą sprawdzały się przy skutecznym obniżaniu poziomu wód gruntowych, co często niezbędne jest do tego, aby możliwe było na danym obszarze rozpoczęcie prac budowlanych.

Z czego złożone są igłofiltry?

Igłofiltry to sprzęt budowlany o stosunkowo prostej konstrukcji. Więcej na jej temat w Google. Składa się bowiem wyłącznie z dwóch elementów, takich jak:
-agregat pompowy,
-rurociąg kolektora ssącego.

Igłofiltr to po prostu odpowiedniej wielkości przewód rurowy, zakończony filtrem/filtrami, umieszczonymi na odpowiedniej głębokości, w zależności od potrzeb danego terenu. Bardzo ważne jest, aby sekcja perforacji sięgała poniżej docelowego poziomu wód gruntowych. Tylko w takiej sytuacji ten sprzęt budowlany będzie spełniał swoje funkcje.

Funkcjonowanie igłofiltrów

Zastosowanie igłofiltrów w gruncie daje możliwość pozyskiwania oraz odprowadzania wody z danego obszaru. To na jakiej głębokości zostanie umieszczony igłofiltr uzależnione jest przede wszystkim od warunków terenowych i wymagań danego obszaru. W zdecydowanej większości przypadków igłofiltr umieszczany jest na głębokości 4-5 metrów. Igłofiltry mogą być łączone ze sobą w ciąg, co pozwala na znacznie szybsze i efektywniejsze odwodnienie danego obszaru, co pozwala na przejście do kolejnego etapu prac budowlanych.