Telefony Starostwo Powiatowe w Gorlicach

STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
Godziny pracy:
Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Telefon (0-18) centrala 35-35-380;  fax. 35-37-545

- Starosta – Karol Górski
- Wicestarosta – Jerzy Nalepka

Gorlice, ul. Biecka 3, pok 4 i 6
Sekretariat tel. (0-18) 35-48-701

- Sekretarz Powiatu – Krzysztof Augustyn
Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 5
Sekretariat tel. (0-18) 35-48-701

- Skarbnik Powiatu – Krystyna Lewek
Gorlice, ul. Biecka 3, pok.10
tel. (0-18) 35-48-704

Wydziały Starostwa Powiatowego w Gorlicach

- Wydział Finansowo – Księgowy
Skarbnik Powiatu - Krystyna Lewek

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 10

- Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Naczelnik – Jan Szkaradek

Gorlice, ul. Biecka 3 pok. 210
tel. (0-18) 35-48-750


- Wydział Rozwoju
Naczelnik – Marian Janusz

Gorlice, ul. Biecka 3 pok. 111
tel. (0-18) 35-48-790

- Wydział Ochrony Środowiska

Naczelnik – Maria Puścizna – Syc
Gorlice, ul. Biecka 3 pok. 205
 tel.(0-18) 35-48-761

- Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
Naczelnik – Tadeusz Mikrut

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 216
tel. (0-18) 35-48-770

- Wydział Architektury i Budownictwa
Naczelnik – Roman Honkowicz

Gorlice, ul. 11 Listopada 6, pok. 301
tel. (0-18) 35-48-730

Filia w Bieczu ul. Rynek 20 tel. 013 447-11-76

- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Naczelnik – Maria Przybyło
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. (0-18) 35-48-740

Filia w Bieczu, ul. Rynek 20, tel.013 447-11-76

Strona dla geodetów i gmin


- Wydział Komunikacji i Dróg
Naczelnik – Stanisław Zieliński

Gorlice, ul. Słoneczna 7, pok. 4
tel. (0-18) 35-24-324
Wydział posiada własną stronę internetową:
www.komunikacja.powiatgorlicki.pl
Filia w Bieczu, ul. Rynek 20, tel. 013 447-11-35

Stanowiska samodzielne i zespoły

- Geodeta Powiatowy
Maria Przybyło

Gorlice, ul. 11 Listopada, pok. 201
tel. 018  35-48-740
 
- Geolog Powiatowy
Jadwiga Adamowska - Gajek

Gorlice, ul. Biecka 3, pok.206
tel. 018 35-48-762

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Krzysztof Majcher

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 101
tel 018  35-48 780
 
- Samodzielne Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Marta Orlewska

Gorlice, ul. 11 Listopada 6, pok. 311
tel. 018  35-48-789

- Samodzielne stanowisko ds. Ochrony i Promocji Zdrowia
Joanna Tenerowicz - Napora

Gorlice, ul. Biecka 3, pok.102
tel. 018  35-48- 788  

- Stanowisko ds. Osobowych
Elżbieta Cisowska

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 209
tel. 018  35-48- 758
 

- Zespół ds. Zamówień Publicznych
Jarosław Górski i Maria Sowa

Gorlice, ul. 11 Listopada 6, pok. 309
tel. 018  35-48-791

- Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Agnieszka Szkaradek

Gorlice, ul. 11 Listopada, pok.307
tel. 018  35-48-794
 
- Zespół ds. Obsługi Prawnej
Jerzy Serafin i Dariusz Napora

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 7 i 8
tel. 018  35-48- 781 i 35-48-786

- Zespół ds. Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
Koordynator Zespołu - Aldona Pająk

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 107 i 109
tel. 018  35-48-712 i 35-48-711

- Zespół ds. Promocji i Informacji
Koordynator Krzysztof Mikruta

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 203 i 202
tel. (018) 35-48-784

- Zespół ds. gospodarowania nieruchomościami
Koordynator Aneta Hec - Wałęga

Gorlice, ul 11 Listopada 6
tel. 18 - 35-48-749

- Zespół ds. Bezpieczenstwa i Zarządzania Kryzysowego
Koordynator Maria Gubała

Gorlice, ul. Biecka 3, pok.212
tel. 018  35-48- 755/756

 

Linki

Top
Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową. Korzystając z tej strony internetowej, dajesz zgodę używanie plików cookie. More details…